Název družstva: G84

Kategorie družstva: Absolventi oboru GK [2]

Jméno a příjmení kapitána: Eva Picková

Kontakt na kapitána: evapickova@centrum.cz, tlf. +420 603944186

Datum přihlášení: 07.04.2014 11:28

Datum zaplacení startovného: 15.04.2014 20:47

Popis družstva: absolventi oboru GaK na FSv ČVUT, převážující rok promoce 1984

Popis družstva: